Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin Saarland, Gjermani.

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor/Master Juridik mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i parë.

 

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: Shtator 2021- Shkurt 2022.

Ftojmë të gjithë studentët BA (viti II) të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Maj 2021 ora 17:00.