***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor 5 mujor në Universitetin e Bologna, Itali

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programet Bachelor Viti II / III ose Master viti I/II në Menaxhim Biznesi, Teknologji Informacioni, Shkenca sociale dhe gazetari, Shkenca humane, mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 10 tetor 2021 ora 17:00