WhatsApp Image 2021-11-08 at 16.21.43

Dr. Lumturi Merkuri

Ka mbaruar Fakultetin e Mjekësisë, dhe më pas specializim dhe MA në Shëndet Publik, pranë Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës, si dhe MA në Menaxhim Shëndetësor, Université de Montréal.
Autore e një sërë studimeve shkencore kombëtare dhe mjaft botimeve në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe monografi. Pjesëmarrëse në mjaft konferenca kombëtare e ndërkombëtare. Hartuese e disa strategjive dhe protokolleve kombëtare, si dhe autore e manualeve të ndryshme trajnuese kombëtare. Ka eksperiencë të hershme si lektore në Universitetet private e publike në vend.