Këtu gjeni Orarin e Semestrit të parë, Bachelor dhe Diplomë Profesionale, 2021-2022, i cili hyn në fuqi nga dita e Hënë, 18 Tetor 2021.

Çdo student gjen orarin e grupit ku bën pjesë me anë të opsionit (Filtër). Ju lutemi të kontrolloni dhe folderat SPAM dhe JUNK në emailet tuaj personal.

Rikujtojmë se mësimi do të zhvillohet në auditor dhe të gjithë studentët që kanë paraqitur certifikatën e vaksinimit COVID-19 apo kartën e vaksinimit, ose dokument mjekësor për mosaplikimin e vaksinës, ndodhen në listat e studentëve që mund të hyjnë në auditor. Të gjithë studentët të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacionin e vaksinimit duhet ta paraqesin ditën e parë që vijnë në mësim.

Suksese!

Orari përfundimtar 2021-2022 – Orari BA-DP SEM I 2021-2022 (I RISHIKUAR)