Department of Informatics & Technology

Morbosity and treatment of hospital cases

 • The incidence of postoperative delirium in elderly patients after urologic surgery., H Gani, R Domi, N Kodra, P Prifti, M Naco, V Beqiri, D Torba, R Tare., Medical Archives 67 (1), 45    24     2013
 • The incidence of postoperative delirium in elderly patients undergoing urologic surgery, H Gani, P Prifti, M Naco, R Domi, V Beqiri, D Torba, R Tare., Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 262-265 3          2019
 • The Importance of Postoperative Delirium (POD) on Elderly Patients in Urology in Increasing the Day Stay in Hospital, H Gani, P Prifti, R Domi, M Naco, V Beqiri, B Hoxha, A Janko Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 1-10 1          2016
 • Microbiological Contamination of Outdoor Air in Marine Durres’s Harbour, Albania, L Gjyli, P Prifti, L Mukli, S Gjyli, I Ikonomi, J Kolitari International Journal of Marine and Environmental Sciences 5 (4), 283-288      1          2011
 • The Impact of Radon Gas on Pulmonary Cancer in Albania, ST Prof. Pirro PRIFTI, Dr. Roland SHUPERKA, Medicus UET 4, 106-153 2021
 • Nje veshtrim mbi gjendjen dhe problemet qe dalin ne luften kunder COVID-19, P Prifti
 • Demografia 1, 5-31 2021
 • Pandemia e covid-19, rrezikshmëria dhe problemet që duhen zgjidhur., Demografia 1, 59-77 2020
 • Oral midazolam plus ketamine compared to midazolam only to reduce agitation in children undergoing urological surgery after sevoflurane anesthesia, H Gani, V Beqiri, P Prifti, M Naco, R Domi, O Janushaj, B Hoxha
 • Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 237-240 2019
 • Pain problems. pain as a notion, FSHM T. UET, Days of Albanian Studies at UET, 2019
 • Cardiac Arrest in Anesthesia, P Prifti, Medicus UET 3, 35-47 2019
 • Malignant Hyperthermia, P Prifti, Medicus UET 1, 76-92 2018
 • Oral midazolam plus ketamine compared to midazolam only to reduce agitation in children undergoing urological surgery after sevoflurane anesthesia., PD Haxhire Gani, PhD*, Vjollca Beqiri**, Pirro Prifti***, Majlinda Naco, PhD …2014
 • Hypotension during General Anesthesia and Epidural Anesthesia Decreases Blood Lose and the Need for Blood Transfusion, in Radical Cystectomy, MN Haxhire Gani, Rudin Domi, Pirro Prifti, Vjollca Beqiri, Aurel Janko …2014
 • Intravenous Paracetamol role on post operative (postop) Pain., RD Haxhire Gani, I.Ohri, M.Naco, P.Prifti, V.Beqiri, H.Dredha 4th International Conference for PAIN Treatment 2012
 • Recombinant human erythropoietin (r-HuEPO) and intravenous iron for treatment of postoperative anemia in colorectal surgery: 6AP3-1., M Naço, H Gani, A Mandi, A Llukaçaj, N Kodra, P Prifti, European Journal of Anaesthesiology| EJA 29, 97 2012
 • Ndotja e Ujit në raport me Sëmundsmërinë dhe shtrimet në spital në Shqipëri gjatë përiudhës së viteve 2006-2009, MSZ Prof.Assoc.Dr. Pirro Prifti, Msc. Valbona Bara, Prof.Assoc. Dr. Arben …Konferenca Shkencore ne Universitetin `Aleksander Moisiu` Durres -U.A.M.D, 2011
 • Perforated Peptic Ulcer concomitant Bleeding. Incidence, Mortality and Treatment, GA Koçillari Agim 1*, Sula Hektor2, Prifti Pirro2, Preza Arben3, Çeliku Edmond1Konferncat e Fakultetit te Mjekesise, Universiteti i Tiranes 2011
 • Dexamethazon preoperatively reduces postoperative pain and nausea, vomiting to children undergoing urology surgery., H Gani, I Ohri, M Kerci, P Prifti, M Naco., European Journal of Anaesthesiology 27 (47), 157 2010
 • The morphologic changes in neuropathic pain, advantages of the Use of the CT Scanner in the Interventional Procedures., Vaso,  P.  Prifti., Kongresin e Pare Kombetar, Sarajevo, Bosnja.            2010
 • Ndikimi i ndotjes së Ajrit në Sëmundshmërinë, Vdekshmërinë dhe Shtrimet në spital ndër vite në Shqipëri., MLG Prof.Assoc. Pirro Prifti, Msc. Odeta Tota, Dr. Endrit Sina., Konferencen Shkencore ne Universitetin `Aleksander Moisiu` Durres- U.A.M.D 2010
 • Analgesic effects of Clonidine during using with epidural catheter., BR Majlinda NAÇO, Prof As Ilir Ohri, Prof As Pirro Prifti, H.Gani, A. Mandi …First International Conference for Pain , Pirro Prifti and others, 09-10 … 2009
 • Probleme te Mortalitetit Infantil në Shqipëri, P Prifti., Revista Demografia 1 2008
 • Instituti i Sigurimeve dhe Kujdesit Shendetsor – e ardhme e sigurte per sistemin shendetsor Shqiptar., P Prifti., Revista Demografia 1 2007

 

Recent research projects:

Teksti Mesimor: Infermjeria Kirurgjikale e Avancuar (miratuar per botim) , UETPRESS, 2021.

Demographic and structural challenges to health system.

 

Albanian physical anthropology and the impact on the public health.

  • Dhima, A. (2021). Contribution of Medical Anthropology in the Treatment of Health Care. In: “Medicus” (4), 80-90.
  • Dhima, A. (2020). Mijëvjeçarë antropologjikë; Tiparet epigjenetike në seritë eshtrore nga

       Shqipëria. UET-Press.

  • Dhima, A. (2019). Një jetë me antropologjinë. UET-Press.
  • Dhima, A. Dh. (2017). Antropologjia etnike e shqiptarëve. UET-Press.
  • Dhima, A. (2016). Hyrje në Antropologji. Tiranë: Ideart (bot. i 3).
  • Dhima, A. (2013). Antropologji e Komunikimit; Qasje në realitetin shqiptar. Tiranë: Kumi.
  • Myzeqari, I., & Dhima, A. (2015). Ce n’est pas Politique; An Anthropological Approach of the

       Cognitive Relation Media/ Politics. In: ‘European Journal of Social Science Education and    

       Research” 2 (1), 231-237.

  • Dhima, A. (2015). Ndërveprimi konjitiv i medias me politikën në realitetin kulturor shqiptar. In:

              “Polis” (14), 55-67.

  • Dhima, A. (2013). Diskutim: Luc Buchet, Lévolution du peuplement de l’Albanie du Nord entre la

       fin de l’Antiquité et le début de l’époque Ottomaine; Les apports de l’Anthropologie, in L.

       Përzhita, I. Gjipali, G. Hoxha and B. Muka (eds),“Proceedings of the International Congress of

       Albanian Archaeological Studies (Tirana, 21-22 November 2013)”, 579-597; “Iliria, 37 (1),

       171-178.

  • Dhima, A. (2013). Globalizimi kulturor dhe komunikimi global. In: “Polis” (12), 15-28.
  • Dhima, A. (2012). Ekologjia humane dhe ndihmesa e Shkollës së Çikagos në zhvillimin e

       Antropologjisë Sociale. In: “Polis” (11), 181-191.

  • Dhima, A. (2011). Modeli i propagandës; Qasje antropologjike në realitetin mediatik. In: “Polis”

       (10), 23-37.

Children mental health

Cell metabolism and Radiobiology