Të zgjedhësh mjekësinë si profesion

“Të zgjedhësh mjekësinë si profesion”

Axhenda
10 Dhjetor – 12 Dhjetor 2021
Shëngjin, Lezhë

 

  • DITA I / E PREMTE 10 DHJETOR 2021
14:00 NISJA
15:30 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe sistemimi në hotel
17:00-17:10 Fjala e mirëseardhjes PhD Henri Çili

Kryetar i Bordit të Administrimit UET

17:10 – 18:00 Sesion Plenar

Organizimi i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin Europian të Tiranës

Prof. Asoc. Dr. Voltisa Lama

Dekane e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike UET

18:00 – 19:30 Moduli “Lidership”
“Lidershipi: Si të zhvillojmë liderin brenda nesh”- Lider lind apo behesh?
– Sfidat e lidershipit
– Modelet e lidershipit
– Gjinia dhe lidershipi
– Role play
Lektore, Departamenti i Menaxhimit & Marketingut, UET
20:00 DARKA
  • DITA II / E SHTUNË 11 DHJETOR 2021

 

 

9:30 – 13:30

Sesion Plenar 1 – Të zgjedhësh mjekësinë si profesion

Moderatore Prof. Asoc. Dr. Voltisa Lama

9:30 – 10:00 Maturanti përballë programeve të studimit të mjekësisë teknike të UET: përparësitë e profesionit Prof. Dr. Aleksandër Dhima

pedagog UET, Antropolog

10:00 – 10:30 Çfarë na mësoi pandemia e Covid-19: Të dhënat e reja dhe sëmundshmëria Dr. Ilir Alimehmeti

zvDekan Fakulteti i Mjekësisë, Epidemiolog

10:30 – 11:00 Komunikimi dhe etika mjekësore Dr. Lumturi Mërkuri

pedagoge UET, Specialiste e Shëndetit Publik

11:00 – 11:30 Pushim Kafe
11:30 – 12:00 Karriera në mjekësi: privilegjet dhe përgjegjësitë Dr. Leart Berdica

Lektor UET, Anatomopatolog

12:00 – 13:00 Intervistë kolektive e maturantëve me lektorin e ftuar: Të zgjedhësh mjekësinë si profesion Dr. Ilir Alimehmeti

zvDekan Fakulteti i Mjekësisë, Epidemiolog

13:00 – 13:30 Diskutime
13:30 – 16:00 DREKA/REKREACION/NETWORK
16:00 – 19:00 Sesion Plenar 2 – Sipërmarrja sociale, Moderatore Dr. Lumturi Mërkuri
16:00 – 17.30 Moduli “Sipërmarrje sociale”

–  Si të jesh sipërmarrës
–  Sipërmarrja sociale
–  Synimet sipërmarrëse të të rinjve
–  Plani i biznesit, marketingut dhe PR-it

Elida Boshnjaku, ME
Lektore, Departamenti i Menaxhimit & Marketingut, UET
17:30 -18:00 Temperamenti dhe personaliteti – Si të njohësh veten dhe vendosësh komunikimin me të tjerët Prof. Asoc. Dr. Voltisa Lama

Dekane e FSHMT, Psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë

18:00 – 19:30 Punë individuale e maturantëve mbi temën “Përgatitja dhe prezantimi i një aplikimi për në universitet” Msc. Kujtim Mulgeci

Lektor UET, Infermieri

20:00 – 21:00 DARKA
  • DITA III / E DIELË 12 DHJETOR 2021
09:30 – 11:00 Moduli “Orientimi për Karrierën”

– Puna, profesioni,   karriera   dhe   kualifikimi   i përgjithshëm dhe profesional
– Burimet e punësimit në tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar të punësimit

PhD Henri Çili, Kryetar i Bordit të Administrimit UET
11:00 – 11:30 Prezantimet e 5 punimeve individuale më të mira mbi temën “Përgatitja dhe prezantimi i një aplikimi për në universitet në fushën e shkencave mjekësore teknike”
11:30 – 12:00 Përfundimet e Shkollës Dimërore të Shëndetit Publik,

Shpërndarja e Çertifikatave dhe Shpërndarja e bursës së ekselencës World Vision

12:00 – 13:00 DREKA / KTHIMI

Start Time

12:00 pm

December 10, 2021

Finish Time

12:30 pm

December 12, 2021

Address

Shëngjin, Lezhë