[:sq]***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor 4 mujor në Universitetin Mendel, Republika Ceke  

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programet Bachelor Viti II / III ose Master viti I/II në Menaxhim Biznesi, Ekonomiks, Financë, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare mundësinë për shkëmbim studentor 4-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022.

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 8 tetor 2021 ora 17:00

 

 [:en]***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor 4 mujor në Universitetin Mendel, Republika Ceke  

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programet Bachelor Viti II / III ose Master viti I/II në Menaxhim Biznesi, Ekonomiks, Financë, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare mundësinë për shkëmbim studentor 4-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022.

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 8 tetor 2021 ora 17:00

 

 [:]