Medicus

Call for paper

Call for Paper – Medicus Nr. 7

 Te nderuar kolegë,

 Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin Europian të Tiranës boton nëpërmjet shtëpisë botuese UETPress Revistën shkencore MEDICUS, me Bord Editorial, e themeluar dhe e regjistruar në vitin 2018 dhe e pajisur me ISSN.

Medicus përmban artikuj origjinalë, të cilët reçensohen me peer review, ku përfshihen gjerësisht specialitetet e fushave mjekësore. Artikujt botohen në gjuhën angleze. Aktualisht pritet të dale në shtyp numri i 7të i revistës Medicus. Revista është hardcopy, si edhe online. Detajet e revistës dhe numrat e mëparshëm mund ti gjeni në: https://uet.edu.al/medicus/

 Tipet e artikujve:  Original Research, Case Study, Review Article, Book Review.

Gjuha e artikujve: anglisht

Submission Deadline: 12.10.2022

Adresa e dërgimit të artikujve: [email protected]

Në rast se jeni të interesuar mirëpresim kontributin tuaj me artikuj që pasqyrojnë punën kërkimore në specialitetet ku ju ushtroni profesionin.

Published by: European University of Tirana