Punësimi në UET

Punësimi në UET

Institucionet e Arsimit të Lartë sot në kuadër të ndërkombëtarizimit, konkurrencës si dhe në kushtet e rritjes e autonomisë institucionale, janë gjithnjë në ndryshim. Këto ndryshime lidhen domosdoshmërisht me përgjegjësi të reja të cilat kërkojnë aftësi dhe kompetenca menaxheriale dhe lidershipi. Në këtë kuadër përgjegjësia e UET ndaj punonjësve të tij ka ndryshuar, kundrejt stafit akademik dhe administrativ, për t’u bërë më kokurues në një mjedis kaq kompleks. Universiteti Europian i Tiranës ka pjesë të strategjisë së tij rekrutimin e vazhdueshëm të burimeve njerëzore, nisur nga fakti se burimet njerëzore janë pasuria më e vlefshme në çështjet universitare.

Për thirrjet aktuale për punësim stafi pedagogjik kliko këtu! 

Thirje për aplikim pranë zyrës së Projekteve dhe Partneriteteve kliko këtu

Punësimi në UET