PARTNERET

Partnerë

UET-i ndërton ura bashkëpunimi me institucione të tjera në arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit si dhe me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, sektorit publik dhe atij privat me qëllim krjimin e hapësirave dhe mundësive të ndryshme për studentët si edhe stafin akademik. UET-i në mënyrë të veçantë bashkëpunon me Universitetin e Aston-it në Britaninë e Madhe në kuadër të programeve të Shkollës Doktorale. Ky bashkëpunim nënkupton shkëmbimin e programeve, pedagogëve, studentëve dhe në të ardhmen synon formimin dhe udhëheqjen e përbashkët të doktoraturave me profesorë të këtij universiteti. UET-i bashkëpunon ngushtë edhe me institucione të tjera të arsimit të lartë në Europën Juglindore dhe Bashkimin Europian në kuadër të programeve Tempus, Jean Monnet, Erasmus+ si dhe me institucioneve të tjera në kuadër të programeve mbështetëse për kërkimin nga donatorë ndërkombëtar dhe lokal si Regional Research Promotion Programme; NUFFIC, Assist Impact/USAID, Fondacioni Shoqëria e Hapur etj. Lista e plotë e partnerëve dhe projekti konkret i bashkëpunimit gjendet më poshtë:

                     Foreign partners in higher education: UNIVERSITIES

Nr.

Institution

Location

Type of Cooperation

Programme/project

1

University of Salzburg Austria SIGMA Agile + EuroPS in process Partnership in areas: Exchange of relevant human resources;Exchange of educative programs

2

BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences Austria Partnership Exchange of relevant human resources

3

Danube University Krems Austria Partnership Exchange of lecturers

4

University of Graz, Karl-Franzens Austria EU-Tempus Consus Exchanges experiences and educative programs

5

Universite Libre de Bruxelles Belgium Erasmus + KA2 Capacity Building

6

University of Bihac Bosnia and Herzegovina SIGMA Agile Exchanges experinces and educative programs

7

Burch University Bosnia and Herzegovina SIGMA Agile Partnership and staff students exchanges

8

University Dzemel Mostar Bosnia and Herzegovina Erasmus + KA2 Capacity Building

9

University of East-Sarajevo Bosnia and Herzegovina Erasmus + KA2 Capacity Building

10

University of Mostar Bosnia and Herzegovina Erasmus + KA2 Capacity Building

11

University of Zenica Bosnia and Herzegovina Erasmus + KA2 Capacity Building

12

International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina Partnership Exchange of relevant human resources

13

University of Split Croatia Erasmus + KA2 Capacity Building

14

University of Cyprus Cyprus MED Capacity Building

15

College of Managerial Informatics and Economics Czech Republic EU-Tempus ENCHASE Exchange of  relevant human resources and educative programs

16

Brno University of Technology Czech Republic Erasmus + KA2 Capacity Building

17

Masaryk University Czech Republic Erasmus + KA2 Capacity Building

18

Lappeenranta Uni. of Technology Finland SIGMA Agile Partnership for staff an strudents exchanges

19

Savonia University of Applied Sciences Finland Partnership Exchange of students, common actions, scientific and cultural partnership

20

Université du Maine – Le Mans France EU-Tempus ENCHASE Partnership for staff and student exchange

21

Institute Agronomique Mediterreen de Montpellier France Erasmus + KA2 Capacity Building

22

Tiblisi State University Georgia Erasmus + KA2 Capacity Building

23

Heinrich-Heine University Dusseldorf Germany Erasmus+ KA1 Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

24

Humboldt university Germany SIGMA Agile Partnership for staff and student exchange

25

Koblenz-Landau University Germany EU-Tempus ENCHASE Excchange of relevant human resources, of educatve programs

26

Leuphana University Lüneburg Germany EU-Tempus Consus Exchange of relevant human resources of education programs

27

Ludwigshafen University Germany Partnership Exchange of relevant human resources and Common project and programs

28

University of Duisburg-Essen Germany Erasmus + KA2 Capacity Building

29

Emden-Leer University Germany Erasmus+ KA1 Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

30

BPP University London Great Britain Partnership Exchange of relevant human resources and comon project and program

31

University of Northampton Great Britain Partnership Exchange of relevant human resources and common projects and programs

32

Richmond, the American International University Great Britain Partnership Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

33

University of South Wales Great Britain Partnership Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

34

Aston University Great Britain Doctoral Degree

35

Central European University Hungary Visegrad Fund EU Policy: Lesson learned from Visegrad countries

36

Eötvös Loránd University Hungary Erasmus+ KA1 Partnership for staff and students exchange

37

Linum Foundation Hungary Visegrad Fund EU Policy: Lesson learned from Visegrad countries

38

Obuda University Budapest Hungary Erasmus + KA1 Staff and students exchange and cooperate

39

University of Limerick Ireland EU-Tempus Consus Exchange of relevant human resources of educative programs

40

Bar-Ilan University Israel Exchange of Teachers; Exchange of Researchers; Exchange of Students

41

Lum “Jean Monnet” University of Casamassima Italy exchange of Teachers and students Visits for scholars; Exchange of faculty and academic staff

42

Ca’ Foscari University of Venice Italy Exchange of students;of academic staff exchange visits and Institutional and cultural program

43

European University of Roma Italy Partnership Exchange of relevant human and educative programs

44

Univerisity of Pavia Italy Erasmus+ KA1 Partnership for staff and students exchange

45

University of Bari Italy Partnership program Staff and students exchange and Partnership

46

University of Bologna Italy Partnership program Staff and students exchange and Partnership

47

University of Camerino Italy Partnership exchange of students, common actions, scientific and cultural Partnership

48

University of Foggia Italy Partnership Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

49

University of Marconi Italy Partnership Exchange of relevant human resources and Common project and programs

50

University of Palermo Italy Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

51

University of Parma Italy Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

52

University of Salerno Italy MED Capacity Building

53

University of Teramo Italy Partnership Exchange of experience; Exchange of students; Exchange of academic staff; Instructional and cultural programme

54

University of Trieste Italy Erasmus + KA2 Capacity Building

55

University Roma 3 Italy Erasmus + KA2 Capacity Building

56

“Fama” University College Kosovo Exchange esperience Exchange of experience; Exchange of students; Exchange of academic staff; Instructional and cultural programme

57

“Kadri Zeka” University of Gjilan Kosovo Exchange of students and teachers Exchange of experience; Exchange of students; Exchange of academic staff; Instructional and cultural programme

58

“Universum” University College Kosovo Partnership Partnership in areas: Exchange of relevant human resources;Exchange of educative programs

59

AAB Riinvest University Kosovo Partnership Partnership in areas: Exchange of relevant human resources;Exchange of educative programs

60

Iliria University Kosovo Erasmus + KA2 Capacity Building

61

University for Business and Technology-UBT Kosovo Partnership Exchange pf relevant human and educative programs

62

State University of Kuwait Kuwait Partnership Partnership

63

Liepajas University Latvia Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

64

Vilnius University Lithuania Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

65

Klaipeda University Lithuania Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

66

Siauliau University Lithuania Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

67

Vilnius University of Applied sciences Lithuania Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

68

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje Macedonia Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

69

University of Montenegro Montenegro Erasmus + KA2 Capacity Building

70

University of Twente Netherlands SIGMA Agile Staff and students exchange and Partnership

71

The Hague University of Applied Sciences Netherlands Partnership Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

72

Universiteti of Szczecin Poland Visegrad Fund EU Policy: Lesson learned from Visegrad countries

73

University of Warsaw Poland Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and educative programs

74

Vistula University Poland Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

75

Wroclaw University Poland Erasmus + KA2 Capacity Building

76

Universtia Nova de Lisboa Portugal SIGMA Agile Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

77

South East European University Republic of Macedonia Exchange of students and teachers exchange of academic staff;  administrative staff and students

78

State University of Tetovo Republic of Macedonia Partnership Partnership in areas: Exchange of excperience; Exchange of educative programs

79

Volga State University of Technology Russia Erasmus + KA2 Capacity Building

80

Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences Russia Erasmus + KA2 Capacity Building

81

Institute of Economic Sciences Serbia Partnership Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

82

Singidunum University Serbia Erasmus + KA2 Capacity Building

83

State University of Novi Pazar Serbia Erasmus + KA2 Capacity Building

84

University of Belgrade Serbia Erasmus + KA2 Capacity Building

85

University of Kragujevac Serbia Erasmus + KA2 Capacity Building

86

Matej Bel University Slovakia Erasmus + KA2 Capacity Building

87

University of Maribor Slovenia Erasmus + KA2 Capacity Building

88

University of Ljubljana Slovenia Erasmus + KA2 Capacity Building

89

Pompeu Fabra University Spain SIGMA Agile Exchange staff and students experiences

90

Stockholm Business School Sweden Partnership Exchange pf relevant human and educative programs

91

Swiss School of Economics Switzerland Partnership exchange of students, common actions, scientific and cultural Partnership

92

Kahramanmaras University Turkey Erasmus+KA1 Exchange of relevant human resources and Common project and programs

93

University of Lviv Ukraine Erasmus + KA2 Capacity Building

94

University of Kyiv-Mohyla Academy Ukraine Erasmus + KA2 Capacity Building

Domestic partners in higher education: UNIVERSITIES

Nr.

Institution Location Type of cooperation Programme/project

1

“Aleksander Moisiu” University Durrës Partnership EU-Tempus ENCHASE + Consus

2

University “Aleksander Xhuvani” Elbasan Partnership EU-Tempus ENCHASE

3

“Fan Noli” University Korçë Partnership EU-Tempus ENCHASE

4

“Spiro Moisiu” Defense Academy Tiranë  Exchange of academic staff; Encouraging  professors on coommon joint projects

5

Agricultural University of Tirana Tiranë Partnership EU-Tempus Consus

6

University of Tirana, Faculty of Social Sciences Tiranë Partnership Euro PS

7

“Marin Barleti” University Tiranë Partnership EU-Tempus Heart

8

Polis University Tiranë Partnership EU-Tempus Consus

9

Luarasi University Tiranë Erasmus + KA2 Capacity Building

10

“Ismail Qemali”University Vlorë Partnership SIGMA Agile

11

“Pavaresia” University Vlorë Partnership EU-Tempus ENCHASE

12

“Luigj Gurakuqi” University Shkodra Erasmus + KA2 Capacity Building

13

Epoka University Tiranë Erasmus + KA2 Capacity Building

14

New York University of Tirana Tiranë Erasmus + KA2 Capacity Building

15

Canadian Institute of Technology Tiranë COORP Project based
PARTNERET