Pirro-Prifti-e1557575976355

Prof. Dr. Pirro Prifti

Morboziteti dhe trajtimi i rasteve hospitaliere

 • The incidence of postoperative delirium in elderly patients after urologic surgery., H Gani, R Domi, N Kodra, P Prifti, M Naco, V Beqiri, D Torba, R Tare., Medical Archives 67 (1), 45    24     2013
 • The incidence of postoperative delirium in elderly patients undergoing urologic surgery, H Gani, P Prifti, M Naco, R Domi, V Beqiri, D Torba, R Tare., Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 262-265 3          2019
 • The Importance of Postoperative Delirium (POD) on Elderly Patients in Urology in Increasing the Day Stay in Hospital, H Gani, P Prifti, R Domi, M Naco, V Beqiri, B Hoxha, A Janko Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 1-10 1          2016
 • Microbiological Contamination of Outdoor Air in Marine Durres’s Harbour, Albania, L Gjyli, P Prifti, L Mukli, S Gjyli, I Ikonomi, J Kolitari International Journal of Marine and Environmental Sciences 5 (4), 283-288      1          2011
 • The Impact of Radon Gas on Pulmonary Cancer in Albania, ST Prof. Pirro PRIFTI, Dr. Roland SHUPERKA, Medicus UET 4, 106-153 2021
 • Nje veshtrim mbi gjendjen dhe problemet qe dalin ne luften kunder COVID-19, P Prifti
 • Demografia 1, 5-31 2021
 • Pandemia e covid-19, rrezikshmëria dhe problemet që duhen zgjidhur., Demografia 1, 59-77 2020
 • Oral midazolam plus ketamine compared to midazolam only to reduce agitation in children undergoing urological surgery after sevoflurane anesthesia, H Gani, V Beqiri, P Prifti, M Naco, R Domi, O Janushaj, B Hoxha
 • Anaesthesia, Pain & Intensive Care, 237-240 2019
 • Pain problems. pain as a notion, FSHM T. UET, Days of Albanian Studies at UET, 2019
 • Cardiac Arrest in Anesthesia, P Prifti, Medicus UET 3, 35-47 2019
 • Malignant Hyperthermia, P Prifti, Medicus UET 1, 76-92 2018
 • Oral midazolam plus ketamine compared to midazolam only to reduce agitation in children undergoing urological surgery after sevoflurane anesthesia., PD Haxhire Gani, PhD*, Vjollca Beqiri**, Pirro Prifti***, Majlinda Naco, PhD …2014
 • Hypotension during General Anesthesia and Epidural Anesthesia Decreases Blood Lose and the Need for Blood Transfusion, in Radical Cystectomy, MN Haxhire Gani, Rudin Domi, Pirro Prifti, Vjollca Beqiri, Aurel Janko …2014
 • Intravenous Paracetamol role on post operative (postop) Pain., RD Haxhire Gani, I.Ohri, M.Naco, P.Prifti, V.Beqiri, H.Dredha 4th International Conference for PAIN Treatment 2012
 • Recombinant human erythropoietin (r-HuEPO) and intravenous iron for treatment of postoperative anemia in colorectal surgery: 6AP3-1., M Naço, H Gani, A Mandi, A Llukaçaj, N Kodra, P Prifti, European Journal of Anaesthesiology| EJA 29, 97 2012
 • Ndotja e Ujit në raport me Sëmundsmërinë dhe shtrimet në spital në Shqipëri gjatë përiudhës së viteve 2006-2009, MSZ Prof.Assoc.Dr. Pirro Prifti, Msc. Valbona Bara, Prof.Assoc. Dr. Arben …Konferenca Shkencore ne Universitetin `Aleksander Moisiu` Durres -U.A.M.D, 2011
 • Perforated Peptic Ulcer concomitant Bleeding. Incidence, Mortality and Treatment, GA Koçillari Agim 1*, Sula Hektor2, Prifti Pirro2, Preza Arben3, Çeliku Edmond1Konferncat e Fakultetit te Mjekesise, Universiteti i Tiranes 2011
 • Dexamethazon preoperatively reduces postoperative pain and nausea, vomiting to children undergoing urology surgery., H Gani, I Ohri, M Kerci, P Prifti, M Naco., European Journal of Anaesthesiology 27 (47), 157 2010
 • The morphologic changes in neuropathic pain, advantages of the Use of the CT Scanner in the Interventional Procedures., Vaso,  P.  Prifti., Kongresin e Pare Kombetar, Sarajevo, Bosnja.            2010
 • Ndikimi i ndotjes së Ajrit në Sëmundshmërinë, Vdekshmërinë dhe Shtrimet në spital ndër vite në Shqipëri., MLG Prof.Assoc. Pirro Prifti, Msc. Odeta Tota, Dr. Endrit Sina., Konferencen Shkencore ne Universitetin `Aleksander Moisiu` Durres- U.A.M.D 2010
 • Analgesic effects of Clonidine during using with epidural catheter., BR Majlinda NAÇO, Prof As Ilir Ohri, Prof As Pirro Prifti, H.Gani, A. Mandi …First International Conference for Pain , Pirro Prifti and others, 09-10 … 2009
 • Probleme te Mortalitetit Infantil në Shqipëri, P Prifti., Revista Demografia 1 2008
 • Instituti i Sigurimeve dhe Kujdesit Shendetsor – e ardhme e sigurte per sistemin shendetsor Shqiptar., P Prifti., Revista Demografia 1 2007

 

Recent research projects:

Teksti Mesimor: Infermjeria Kirurgjikale e Avancuar (miratuar per botim) , UETPRESS, 2021.