MIMOZA-DURRSI-min

Prof. Dr. Mimoza Durrësi

Pedagoge në Departamentin e Informatikës, Matematikës dhe Statistikës pranë Universitetit Europian të Tiranës nga viti 2011;Master of Sciences në Electrical dhe Computer Engineering nga Ohio State University, USA dhe PhD në Intelligent Systems Engineering nga Fukuoka Institute of Technology, Fukuoka, Japoni; Eksperiencë mesimdhënie dhe kërkimi shkencor nga disa universitete perendimore si: Franklin University, Columbus, Ohio, USA (2002-2008), Ohio State University, Columbus, USA (1999-2001). Autore e shumë artikujve shkencore në fushën e teknologjiës së informacionit të botuar kryesisht në shtypin perëndimor. Bashkepunim të ngushtë shkencor me Institutin e Teknologjisë në Fukuoka, Japoni dhe Universitetin e Indiana Perdue në Indianapolis, USA. Fushat e interesit ne kerkim shkencor jane: Menaxhimi dhe aplikime te Sistemeve te Informacionit, Rrjetat dhe Interneti, Internet of Things, Menaxhimi i Riskut ne IT, Rrjetezimi ne wireless, Teknologjia e Biznesit etj.