Irini Goga

PhD(c) Irini Goga

Kandidate PhD: “Preferencat konsumatore për mishin e pulës në Shqipëri, Universiteti Bujqësor Tiranë;
Master “Planifikimi rural në lidhje me ambjentin”, CIHEAM, Zaragozë, Spanjë; MA “Administrimi i SME –ve dhe Agrobiznesi”, BA: “Administrim Agrobiznesi”.
Pjesë e Sektorit Bankar përafërsisht 8 vite, si Koordinatore e Trajnimeve, pranë Burimeve Njerëzore. Startuar eksperiencën e punës pranë Ministrisë Bujqësisë.
Autore e disa publikimeve dhe pjesëmarrëse në disa konferenca.
Aktualisht, petagoge, pranë Universitetit Europian të Tiranës.