Cela Valentin Photo

Msc. Valentin Cela

Valentin Cela është një sipërmarrës i ri me formim të shkëlqyer akademik. Në vitin 2019 ka përfunduar Masterin e Shkencave në Kontabilitet dhe Auditim në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës, ku punon edhe si pedagog i jashtëm me kohë të pjesshme. Ai punon gjithashtu si pedagog i ekonomisë në Fakultetin e Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit të Universitetit Europian të Tiranës. Valentini është bashkëthemelues i OZZO, një biznes teknologjik i ri dhe aktiv. Ai është një ekspert në mjedisin e startup-eve në Shqipëri, dhe si rrjedhim një nga lojtarët kyç në zhvillimin e tij. Valentin ka nën brezin e tij 31 trajnime të certifikuara të aprovuara për ekonomi dhe sipërmarrje. Valentin Cela është shpallur fitues i dy konferencave kërkimore-shkencore në Kroaci dhe Shqipëri në fillim të vitit 2019. Kërkimi Shkencor ka qenë forca e tij shtytëse për t’u bërë akademik dhe ai ka demonstruar përgjigje dhe mundësi praktike duke elaboruar me studentët jo vetëm qasje akademike, por edhe zgjidhje praktike. dhe opsionet. Valentin Cela ka 7 vite përvojë në ekosistemin e sipërmarrjes startup në Shqipëri. Valentin është themeluesi i Start-Up City të Tiranës. Valentini është përfaqësuesi shqiptar për Yes Europe dhe Ditën Ndërkombëtare të Kreativitetit. Ai përpiqet të nxisë inovacionin dhe të krijojë mundësi për idetë krijuese të të rinjve.