thumbnail_foto

MSc. Mikel Qafa

Master i shkencave ne Filozofi, Politike dhe Ekonomi, Universiteti Witten/Herdecke ne Gjermani; B.A. ne Shkenca Kompjuterike, Earlham College ne Richmond, SHBA; B.A. ne Shkenca Politike, Earlham College ne Richmond, SHBA; Certifikim nga Harvard University ne Politiken Nderkombetare, Stanford University ne Machine Learning, Northwestern University ne Corporate Law, SHBA; International Baccalaureate Diploma ne United World Colleges, Mostar, Bosnia & Herzegovina; SOL English Studies ne Londer, Angli; Specializim ne Sigurine Kibernetike, Sarder Scholarship, SHBA; International Marketing Director, Netspice, Gjermani; Model United Nations ne Washington State University, SHBA; Mesimdhenje ne Bogota, Kolumbi; Asistent i profesorit ne Earlham College, SHBA; Krijues i Institutit kerkimor ne Richmond, SHBA; Sipermarres ne fushen e IT, Duseldorf, Gjermani dhe New York, SHBA; Autor i botimeve ne revista shkencore nderkombetare dhe ne Kongresin Boteror te Shkencave Politike ne fushen e zhvillimit te qendrueshem ekonomik dhe regjimet politike. Aktualisht punoj si pedagog prane UET ne degen e Ekonomikut.