hasimin keci

MSc. Hasimin Keçi

Bachelor në inxhinieri ekonomike në vitin 2018 në Universitetin Politeknik të Tiranës.
Master shkencor në inxhinieri industriale në vitin 2021 në Universitetin Europian të Tiranës.
Nga korriku i vitit 2018 deri në janarin e vitit 2021 punon pranë kompanisë Gllavica sh.p.k si ekonomist.
Në shkurt 2021 punon për një periudhë të shkurtër kohe në kompaninë Illyria Geotechnologies si menaxher shitjesh.
Nga marsi deri në korrik 2021 punon si përkthyes i gjuhës spanjolle.
Në fundin e korrikut 2021 rikthehet në kompaninë Gllavica sh.p.k sërish me detyrën e ekonomistit.
Nga fillimi i vitit akademik 2021 – 2022 punon si asistent lektor pranë departamentit të inxhinierisë në Fakultetin e Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës, në Universitetin Europian të Tiranës.