ARIAN FARKA

MSc. Arian Farka

Msc.Arian Farka diplomuar në vitin 1979 pranë Insitutit të Fiskulturës “Vojo Kushi” Tiranë, sot Universiteti i Sporteve Titanë. Në vitin 2014, pranë Universitetit të Sporteve Tiranë, fiton gradën “Msc”. Nga viti 1984-1992 pedagog pranë Insitutit Fiskulturës “Vojo Kushi” Tiranë dhe në vitet 2014-2020 inspektor i edukimit-fizik pranë Inspektoriatit Shtetëror të Arsimit.

Prej vitit 2020, zhvillon aktivitetin e tij akademik pranë Departamentit të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve, në Universitetin Europian të Tiranës