Anida

MSc. Anida Osmanagiq

Anida Osmanagiq është diplomuar në degën “Financë-Kontabilitet” pranë Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në vitin 2017. Ka përfunduar masterin shkencor në fushën e Financës në Universitetin Europian të Tiranës si pjesë e ekselencës.
Që prej vitit 2019 iu bashkua stafit të Universitetit Europian të Tiranës, si asistent lektore në Departamentin e Financës dhe Ekonomiksit.