DORINA XHANI

Dr. Dorina Xhani

Doktor ne Shkenca Sociale, Universiteti i Tiranes (2017).
MA ne Studimet Europiane, Universiteti i Tiranes (2005-2008).
Autore artikujsh ne disa revista shkencore brenda dhe jashte vendit, per ceshtje te ndryshme ne kendveshtrimin psikologjik dhe ate social.
Drejtoreshe prane Qendres Tiss – Qendra e Sherbimeve dhe e Trajtimit Psikosocial, Durres, fokusi i punes sherbime psikosociale per femijet me crregullime te spektrit te autizmit, vitet 2014-2019.
Menaxhere Projektesh tek Health Tourism Albania (2017-2019), ne drejtim te hartimit te nje sere projekteve me Kompanine si per marketimin dhe orientimin ne nje fashe sherbimesh mjekesore per pacientin si brenda dhe jashte vendit;
Shefe e Sektorit te Integrimit prane Ministrise se Shendetesise si dhe angazhime te ndryshme ne sektorin spitalor prane Departamentit te Burimeve Njerezore;
Pedagoge e jashtme prane Universitetit te Tiranes (2013-2019), ne Fakultetin e Shkencave Sociale, prane Departamentit te Punes dhe Politikave Sociale, si dhe prane Universitetit ‘Aleksander Xhuvani’ ne Elbasan (2014-2019).
Aktualisht pedagoge me kohe te plote ne UET, prane Departamentit te Psikologjise, Edukimit dhe Sporteve.