Adela UET

Adela Danaj, PhD

Lektor – Adela Danaj, PhD

Doktor në Shkencat e Sigurisë, Universiteti Obuda, Budapest, Hungari; MA në Shkenca Politike, CEU, Budapest, Hungari; BA në Shkenca Politike, Universiteti Europian i Tiranës. Studiuese dhe hulumtuese e shkencave politike me fokus të veçantë në sjelljen votuese, politikat e BE-së, sistemet elektorale, konsolidimin institucional në demokracitë në zhvillim dhe sigurinë, me theks në Ballkanin Perëndimor dhe Shqipëri. Znj. Danaj është anëtare e disa bordeve redaktuese ndërkombëtare ku shërben si recensuese e botimeve shkencore. Ajo gjithashtu është lektore e Politikave të BE-së si dhe e kërkimit dhe dizajnit pranë Universitetit Europian të Tiranës. Ajo punon ngushtë me akademinë dhe shoqërinë civile. Znj. Danaj ka përvojë të gjerë në hartimin dhe menaxhimin e projekteve. Gjatë karrierës së saj profesionale në sektorin e menaxhimit të projekteve, Adela shërbeu si menaxhere e linjës së ndërhyrjes për Swisscontact, Shqipëri. Gjatë punës me Swisscontact dhe si ish-drejtuese e Zyrës së Karrierën dhe Alumni në Universitetin Europian të Tiranës, Znj. Danaj zhvilloi aftësi në menaxhimin dhe zbatimin e nismave strategjike. Adela është përfshirë në jetën publike përmes angazhimit si eksperte kombëtare pranë OSBE/ODIHR, Zgjedhjet Parlamentare Shqiptare 2021. Aktulaisht, krahas mësimdhënies dhe kërkimit, Znj. Danaj punon si Drejtore Programi pranë Institutit Liberal të Tiranës PASHKO.

Publikime

Monografi/Libra

Kriza e Demokracisë Lokale në Shqipëri– Roland Lami and Adela Danaj, UET Press, 2017

Kapituj Librash

 1. Can Trust Be a Factor of Organisational Safety and Security? NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 2022. Kornélia Lazányi, Adela Danaj

https://doi.org/10.1007/978-94-024-2174-3_33

 1. Critical Threat of Critical Infrastructures: The Human Factor. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 2022. Kornélia Lazányi, Adela Danaj
 2. https://doi.org/10.1007/978-94-024-2174-3_1
 3. Explaining the Trajectories of Post-Communism Democratization. The Case of Albania- Adela Danaj and Ketrina Cabiri. -Academy of Science, Budapest. Hungary. Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory Yearbook, Peter Lang,
 ISSN 2191-8317, ISBN 978-3-631-72761-4 (Print).

https://www.peterlang.com/view/9783631727638/chapter-010.xhtml

Artikuj me Editim

 1. Albanian youth’s trust towards the European Union Institutions, Adela Danaj, Kornélia Lazányi, Heidi Kasa, NORDSCI Conference 2021, Sociology and Healthcare, Book 1. https://www.nordsci.org/nordsci-library/p/the-trust-of-the-albanian-youth-towards-the-european- union-institutions.
 2. Perceptions and implications of immigration in France – economic, social, political and cultural perspective”- Adela Danaj, Kornélia Lazányi, Yuriy Bilan -Journal of Economics & Sociology, 2018

https://www.economics-sociology.eu/?609,en_perceptions-and- implications-of-immigration-in-france-%E2%80%93-economic-social-political-and-cultural-perspectives

 1. Euro-scepticism and populism in Hungary: The analysis of the prime minister’s discourse”- Adela Danaj, Kornélia Lazányi, Svitlana Bilan -Journal of International Studies, 2018.

https://www.jois.eu/files/18_465_Danaj_Lazany.pdf

 1. Analysis of political discourses in Albania- Adela Danaj, Kornélia Lazányi, Roland Lami, – Czech journal of social sciences, business and economics, 2017.

https://cjssbe.cz/_files/200000164-9eb579efae/Danaj%20et%20al%202017.pdf

 1. The economic determinants on the voter turnout: A quantitative Approach-Adela Danaj, Roland Lami, -POLIS 16. “UET Press” ISBN:2223-8174, 2017.

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=573906

 1. Electoral System, Party System and Turnout (Albanian Case, Parliamentary Elections During 1991-2013). Paper published in “Next Europe: interdisciplinary perspectives on the western Balkans” ISBN 978-9928-190-39-3.

http://www.uet.edu.al/images/pdf/next_europe.pdf

 1. Political Behaviour Typology of Students as First-time Voters- Adela Danaj and Roland Lami. Paper published in Advances in Social Sciences Research Journal- Vol.1, No.5. ISSN 2055-0286, 2015.

http://scholarpublishing.org/index.php/ASSRJ/article/view/493

Konferenca

 1. Critical threat of critical infrastructures – the human factor- Kornélia Lazányi, Adela Danaj, SATCIP 2021 Conference, Hungary, Supported by the NATO Science for Peace and Security Programme (NATO SPS), 2021.
 2. Can trust be a factor of organisational safety and security? Dr. Kornélia Lazányi, Adela Danaj, PhD. International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection, ICCECIP 2021 http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/14334/1/iccecip_2021_absztrakt_book_online_3.pdf
 3. The trust of the albanian youth towards the european union institutions, Adela Danaj, PhD, Prof. Dr. Kornelia Lazanyi, Heidi Kasa, NORDSCI International Conference 2021, Book1. https://www.nordsci.org/nordsci-library/s/sociology-and-healthcare
 4. Measuring the social capital in Albania- Adela Danaj. FIKUSZ 2019.

https://kgk.uni-obuda.hu/fikusz

 1. The perception of trust in the post authoritarian Societies-Adela Danaj, Roland Lami. MEB 2018 http://kgk.uni- obuda.hu/sites/default/files/MEB_2018_Abstract_Booklet_w.pdf
 2. The Raise of Populism in Central and Eastern Europe – A Quantitative Approach – Adela Danaj and Ketrina Cabiri. Published by Obuda University, FIKUSZ 2017- ISBN 978-963-449-065-4.

http://kgk.uni- obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ_2017_absztrakt_book_final.pdf

 1. Electoral System, Party System and Turnout (Albanian Case, Parliamentary Elections During 1991-2013). Paper published in “Next Europe: interdisciplinary perspectives on the western Balkans” ISBN 978-9928-190-39-3

http://www.uet.edu.al/images/pdf/next_europe.pdf

 1. Emerging Populism-a new dividing line? – Ketrina Cabiri and Adela Danaj. Published by University of Malmo, Sweden.
 2. What produced a “harsh” political discourse? –Local Election in Albania, 2015” – Roland Lami and Adela Danaj. Albanian Studies Days. Published by UET Press http://www.uet.edu.al/images/pdf/ASD_Brochure_updated_web_2016.pdf
 3. The political discourse of Edi Rama and Lulzim Basha-The local elections in Albania. 2015- Roland Lami and Adela Danaj. Albanian Studies Days. Published by UET Press. http://www.uet.edu.al/images/Lajmet/abstraktet_dssh2017.pdf