Ylljet Aliçka

Ylljet ALICKA,

Përvoja profesionale:1969-1973 UT, shkencat e natyrës,1973-1983, Mësues 1983-1992, Redaktor SHBLSH, 1992-1997, Drejtor i Marrëdhënieve me Jashte, MKRS,1997-2007, Përgjegjes për Komunikimin pranë Delegacionit të Komisionit Europian 2007-2013, Ambasador i Shqipërisë në Francë, Portugali, UNESKO dhe Monako. 2013. Pedagog në UET.

Botime didaktike:Monografi: “Komunikimi dhe kultura-imazhi ne veprim“-Përmbledhje esesh dhe shkrimesh kërkimore-UET Press, 2015 Monografi: “Arsimi  parauniversitar 2015+” –Forum Universitete-Gjimnaz, UET Press 2015 Monografi: “Procedimet didaktike të teksteve shkollore” bashkautor, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, 1987 Bashkëautor ne 15 tekste te biologjise shkollore (1983-2010),

Letërsi artistike:Botime brenda vendit : 6 libra në prozë. Jashtë vendit:13 libra në prozë në gjuhët:frëngjisht, italisht, norvegjisht, polonisht, [ekisht, kineze, esperanto.

Autor skenaresh dhe regji filmash artistike “Parullat“,  «Kronike provinciale »,  «Ndërkombëtarët »,  “Lulet e plastike”,“Poeti”,Teatër : «Ndodhi shqiptar”

Antarësime: Antar i Komitetit shkencor të Institutit kërkimor FEDE (Federata Europiane e Edukimit) http://www.fede.education/2016/10/17/zoom-in-the-fede-research-institute; Lyon-Strasbourg; Antar I Shoqatës Botërore të Paremiologjisë (Associação Internacional de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP)  Portugali, 2015 ;Antar-Përfaqësues i Shqipërisë pranë organizatës europiane Eurimages-Conseil de l‘Europe….