(English) Thirrje të mëparshme

Për të parë njoftimin e punësimit për pozicionin “Ekonomist” pranë kompanisë Alba Service klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e punësimit pranë kompanisë Deloitte klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e punësimit për Business Sales Specialist tek kompania Allan Lloyds klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e punësimit për Conference Sales Executive tek kompania Allan Lloyds klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e punësimit për pozicionet vakante tek kompania Birra Stela klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e internship pranë K&L Law firmë klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e internship pranë Philip Morris International klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e punësimit për Grafik Dizajn tek kompania DELTA klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e punësimit për Data analysis specialist tek kompania Deloitte Albania klikoni këtu.

Për të parë njoftimin e internship pranë TAP (Trans Adriatic Pipeline) klikoni këtu.

(English) Thirrje të mëparshme