Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin Mendel, Çeki

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor/Master Shkenca Politike mundësinë për shkëmbim studentor 4-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i parë.

Fushat e studimit përfshijnë: SHKENCA POLITIKE   

 

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Prill 2021 ora 17:00