Thirje për aplikim pranë zyrës së Projekteve dhe Partneriteteve kliko këtu

THIRRJE PËR APLIKIM

ZYRA E PROJEKTEVE DHE PARTNERITETEVE (UET) KËRKON TË REKRUTOJE KOORDINATOR PROJEKTESH ME FOKUS MENAXHIMIN E PROJEKTEVE.

APLIKO TANI!

KRITERET E NJE KANDIDATI TE SUKSESSHEM:

 • 5 vite eksperiencë në shkrim dhe aplikim projektesh, menaxhim projektesh kryesisht Erasmus + dhe IPA, si dhe kërkim shkencor
 • Diplomuar në Shkencat Sociale, Ekonomike ose Juridike
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
 • Aftësi të shkëlqyera negocimi
 • Aftësi të shkëlqyera të punës në grup
 • Aftësi të shkëlqyera në ngritjen e partneriteteve të reja
 • Aftësi në organizimin e aktiviteteve/eventeve
 • Aftësi për të punuar në afate kohore të ngushta
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese

KANDIDATI I SUKSESSHËM PRITET TË KRYEJË KËTO DETYRA:

 • Mbajtja dhe ngritja e partneriteteve me universitetet ndërkombëtare partnere
 • Gjurmimi i thirrjeve për partnerë në nivel Europian dhe më gjerë
 • Lidhje e marrëveshjeve të reja dhe ngritje e partneriteteve me palë të treta
 • Zbatim dhe koordinim i projekteve për ngritjen e kapaciteteve në kuadër të Erasmus +
 • Shkrim dhe aplikime për projekte nga donatorë të ndryshëm
 • Koordinim i projekteve nga donatorë të tjerë si dhe asistencë ndaj nevojave ad-hoc të zyrës

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM NË GJUHËN ANGLEZE:

 • CV
 • Letër Motivimi
 • 2 Letra Rekomandimi

 

DOKUMENTACIONI I PLOTË DORËZOHET NË VERSIONIN ELEKTRONIK NË ADRESËN E EMAIL:

[email protected] BRENDA DATËS 10 SHKURT 2021.

Thirje për aplikim pranë zyrës së Projekteve dhe Partneriteteve kliko këtu