Teuta Xhindi

Dr. Teuta Xhindi

Doktor në Matematikë, Universiteti Politeknik i Tiranës; Master në Matematikë e zbatuar, Universiteti Politeknik i Tiranës; BA në Matematikë, Universiteti i Tiranës; BA në Administrim Biznes, Universiteti i Shkodrës.Eksperiencë të gjatë në mësimdhënie dhe e angazhuar në projekte në cilësinë e ekspertes për analizën e të dhënave.Që prej nëntor 2017, përgjegjëse e Departamentit Informatikë, Matematikë dhe Statistikë, pranë UET.