Rovena Kushta

Rovena (Lika) Kushta, MSc

Pozicioni në UET: Asistent Lektore

Ka një përvojë 4-vjeçare në mësimdhënie në nivel universitar. Ka marrë pjesë në 4 konferenca ndërkombëtare jashtë vendit dhe në 3 konferenca ndërkombëtare në Tiranë. Është angazhuar si eksperte, pranë projekteve të ndryshme të Erasmus+.

Gjithashtu, ka qenë Redaktore e Revistës Shkencore Ndërkombëtare Educatio.

Rovena Kushta