Programi 500+

Programi 500+

Programi 500+ është një vazhdim i iniciativës së UET për të qenë i shndërruar në universitet i biznesit. Ky projekt përfshin 500 kompanitë më të mëdha në vend sipas klasifikimit zyrtar dhe është një projekt i gjerë bashkëpunimi 5 vjeçar në aspekte të ndryshme. UET si një universitet privat duke thelluar dhe materializuar kooperimin me biznesin dhe tregun e punës ofron për të gjitha këto kompani një gamë shërbimesh dhe procesesh që kanë të bëjnë me natyrën e institucionit, detyrat dhe qëllimet që kanë këto biznese.

Projekti 500+ është materializim i një tendence bashkëkohore që e lidh gjithnjë e më ngushtë universitetin me tregun e punës dhe me biznesin si një nga funksionet themelore të universitetit në shoqëritë e sotme aq më tepër të universiteteve private. Ky program përfshin 4 sfera të kooperimit:

Kualifikim / specializime

UET ofron kualifikime afatgjata të ciklit Bachelor, Master Profesional, Master Shkencor, Master Ekzekutiv dhe Doktoraturë për ekipet e këtyre 500 kompanive duke favorizuar përshtatjen e kërkesave të njerëzve që kanë nevojë për kualifikim me programet tona, si dhe trajnime të certifikuara 3-12 javore në marketing, kërkim tregu, komunikim-biznes, menaxhim financiar, etj.

Konsulencë

Së dyti, UET ofron për këto kompani nëpërmjet firmës së specializuar UET Enterprise, konsulencë të specializuar në një numër fushash, siç janë shërbimet e marrëdhënieve publike, marketingut, planet e kërkimet e tregut, shërbime juridike, shërbime të IT, shërbime që lidhen me arkitekturën dhe një sërë shërbimesh të tjera në të cilat ekspertët e UET dhe pedagogët kanë ekspertizë veçanërisht të thelluar.

Përgjegjësi sociale

Së treti, UET kooperon me këto 500 kompani në kuadrin e përgjegjësisë sociale duke ndarë së bashku vizione, vlera dhe praktika bashkëkohore të përgjegjësisë së korporatës në shoqëri. Komuniteti i studentëve dhe pedagogëve është objekt qoftë si kooperim qoftë si iniciativë i një iniciative nga ana e këtyre 500 korporatave për të shumëfishuar impaktin social në komunitetin e studentëve, pedagogëve, prindërve të tyre apo punonjësve të këtyre kompanive.

Praktikë dhe punësim

Aspekti i katërt, UET bashkëpunon me këto kompani duke i pasur ato prioritare për të dërguar studentët tanë në praktika, internshipe, për të thirrur ekspertë, specialistë apo drejtues të këtyre kompanive dhe të tregut të punës apo dhe në praktika profesionale si dhe për të përfshirë me përparësi punësimin e studentëve tanë në këto 500 kompani.

Lista e Institucioneve partnere:

Nr.

Institucioni UET

Institucioni

Data e Nënshkrimit

1

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Instituti Europian
Pashko (IEP)

08.10.18

2

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Raiffeisen Bank Sh.a

04.09.18

3

Fondacioni MAPO

ALBETELECOM SH.A

08.05.17

4

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

INFOSOFT Group

22.01.18

5

European
Education Initiative (EEI)

BALFIN

31.01.18

6

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Junior
Achievement of Albania (JAA)

10.01.20

7

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Kuvendi i Shqipërisë

31.10.18

8

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Bashkia Tiranë ( Qendra Kulturore
Tirana)

01.04.19

9

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Qendra Spitalore
Nënë Tereza” (QSUT)

26.07.18

10

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Albtours-D

22.08.19

11

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF)

11.06.18

12

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Instituti I Statistikave
(INSTAT)

21.01.19

13

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

INFOSOFT Group (ITD)

05.06.18

14

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

The Plaza Tirana

19.02.19

15

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Union Bank

03.12.19

16

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Gjeo-Vjosa

28.06.19

17

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Operatori I Shpërndarjes
Energjisë Elektrike (OSHEE)

21.06.19

18

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Zyrë Kontabiliteti
AKH

22.01.20

19

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Gazeta Liberale

17.07.19

20

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Dhoma e Tregtisë
dhe Industrisë

07.07.17

21

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Shoqata Shqiptare
e Bankave (AAB)

08.07.19

22

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

AK-INVEST

16.07.19

23

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Albtelecom

03.12.19

24

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Banka Alpha
Albania

08.11.19

25

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Agjensia Rajonale
e Zhvillimit (ARZH SME)

02.11.19

26

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ISH-Sigurimit Shtetit

16.01.20

27

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

AWARD GROUP

03.02.18

28

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Banka OTP Albania

17.07.19

29

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Bashkia e Tiranës

08.01.20

30

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Consulting and
Development

11.07.19

31

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Createur Studio

15.07.19

32

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Dhoma e Tregtisë
dhe Industrisë Durrës (DHTID)

04.07.19

33

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

E.H.W

20.02.19

34

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

EUROSIG

09.01.20

35

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Fondacioni Fundjavë
Ndryshe

25.06.19

36

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Hyundai Auto
Albania

21.06.19

37

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

INSIG

09.01.20

38

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Klinika Multifunksionale
“Prana Zone”

17.06.19

39

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Kopshti Lulet e Jetës

21.06.19

40

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Kurum INTERNATIONAL

23.12.19

41

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Lufthansa
Industry Solutions

10.12.19

42

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

OnOff Productions

16.07.19

43

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Organizata Shqiptare
e Urdhrit Maltës

11.07.19

44

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Qendra e Bashkëpunimit
Ndërfetar Elbasan (QBNFE)

24.09.18

45

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Qendra Multidisiplinore
e Shërbimeve Psikologjike
dhe Ligjore
“FAMILY”

18.06.19

46

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

SALUS

18.12.19

47

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Shoqata e Siguruesve
Shqipërisë (SHSSH)

15.07.19

48

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Tirana Bank

04.09.19

49

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

UET PRESS

17.07.19

50

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Universiteti i PrizrenitUkshin Hoti

25.09.19

51

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

WE WEB

08.05.17

52

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Instituti i Psikologjisë Individuale Adler
(IPIA O.J.F)

14.06.19

53

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

NOA

11.07.19

54

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Shoqëria LUFRA

02.12.19

55

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Poliklinika Mjeksore
Gjermane Laprake

 28.01.20.

56

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Posta Shqiptare

06.02.20

57

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Kredo.al

18.02.20

58

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Qendra Kombetare
e Urgjences Mjeksore

04.02.20

59

Universiteti Europian
i Tiranës (UET)

Megatek

25.06.20

Programi 500+