Gert L. Metani

Msc. Gert L. Metani

Master i Shkencave në Aktivitet Fizik dhe Shëndet, Fakulteti i Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit, Universiteti i Sporteve të Tiranës;

Ka kryer studimet në dy sisteme të ndryshme Bachelor : 1.Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes, Universiteti i Sporteve të Tiranës dhe 2.Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Në vitin 2015 është çertifikuar nga Akademia e Policisë dhe për disa vite ka shërbyer në Forcat Speciale të Policisë së Shtetit Shqiptar. Ka qenë pjesë e Federatës Shqiptare të Futbollit nën statusin “Arbitër Futbolli”. Mban titullin “Trajner Ndërkombëtar i Qitjes me Hark”. Botues i punimeve shkencore në disiplinën e Aktivitetit Fizik.

Gert L. Metani