Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

 

Programet e studimit Master Profesional në Fakultetin e Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në UET:

Drejtësi

me profil:
‘E Drejtë Administrative’

Studime të Sigurisë

me profil:
 ‘Çështje të sigurisë’

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare