Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

 

Programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale në UET:

Filozofi

me profil:
Filozofi politike

Arsim Parashkollor

 

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale