Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

 

Programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës në UET:

Teknologji Informacioni

me profil:

“Hartim Software”
“Informatikë Ekonomike”

Inxhinieri Industriale

me profil:
“Inxhinieri Elektrike”
 “Inxhinieri Mekanike”

Program i integruar “Arkitekturë”

me profil:
“Arkitekturë Interieri”
“Urbanistikë”

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës