Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

 

Programet e studimit Bachelor në Fakultetin e Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës në UET:

Teknologji informacioni

me profil:
“Informatikë Ekonomike”
“Hartim Software”

Inxhinieri industriale

me profil:
“Inxhinieri Elektrike”
 “Inxhinieri Mekanike”

Program i integruar “Arkitekturë”

me profil:
“Arkitekturë Interieri”
“Urbanistikë”

 

 

“Inxhinieri Ndërtimi” 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës