Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

 

Programet e studimit Master Profesional në Fakultetin e Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në UET:

Menaxhim Biznesi

me profil:
‘Menaxhimi SME-ve’
‘Menaxhim i Burimeve Njerëzore’

“Administrim Territori”

“Menaxhim dhe Vlerësim Projektesh”

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit