DSSH

Rreth DSSH

Konferenca e Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) është një veprimtari shumë e  rëndësishme shkencore e Universitetit Europian të Tiranës.
Çështjet që trajtohen lidhen me shoqërine shqiptare, të rajonit dhe më gjerë në fushat e shkencave ekonomike, humane, sociale, juridike, mjekësore dhe inxhinierike.
Konferenca synon të krijojë një mjedis ku shkëmbehen idetë dhe përvojat e studiuesve, kërkuesve dhe specialistëve shqiptarë dhe të huaj të fushave përkatëse.

Publikime

 

DSSH 2020

 

Call for papers

DSSH