Rreth DSSH JUNIOR

Konferenca e Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) e kërkuesve të rinj është një aktivitet shkencor ku prezantohen  temat më të mira të studentëve  Master, të 5 Fakulteteve të Universitetit Europian të Tiranës. Çështjet që trajtohen lidhen me shoqërine shqiptare, të rajonit dhe më gjerë në fushat e shkencave ekonomike, humane, sociale, juridike, mjekësore dhe inxhinierike. Konferenca synon të krijojë një mjedis stimulues kërkimi për studentët.

Komiteti shkecor përzgjedh punimin më të mirë për çdo fakultet dhe ato fitojnë çmimin e Presidentit UET.

Publikime

 

DSSH Junior 2020

 

Call for papers

Conference Programme

 

DSSH Junior 2019

 

Call for papers

Conference Programme

DSSH JUNIOR 2020 

FITUESIT E ÇMIMIT TË PRESIDENTIT UET

 

FAKULTETI EKONOMISE, BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT    

Nr Student/i/ja Tema Departamenti
1 Boralda Sheme Analiza e kostos nëpërmjet metodës tradicionale në kompanitë prodhuese në Shqipëri (rast studimor kompania X) Ekonomiksit & Financës

 

FAKULTETI SHKENCAVE JURIDIKE, POLITIKE DHE MARREDHENIEVE NDERKOMBETARE

Nr Student/i/ja Tema Departamenti
1 Erdi Memaj Pronesia industriale kunder konkurrences: “Menyrat se si patentat eliminojne konkurrencen  e lire ne fushen e teknologjise, krijojne monopole dhe demtojne konsumatorin”. Shkenca Juridike

 

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE ARTEVE LIBERALE 

Nr Student/i/ja Tema Departamenti
1 Orjona Hodaj Cilësia e jetës psiko-sociale e një grupi ish të burgosurash Psikologjise, Edukimit Dhe Sporteve

 

FAKULTETI I INXHINIERISE, INFORMATIKES DHE ARKITEKTURES 

Nr Student/i/ja Tema Departamenti
1 Arensa Prasta Analize dhe parashikim i shperhapjes se semundjeve epidemike/virusale duke perdorur mediat sociale. Informatikes Dhe Teknologjise

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE   

Nr Student/i/ja Tema Departamenti
1 Xhoana Shabani Çrregullimet menstruale, faktorët organikë dhe funksionalë të tyre Infermieri dhe Fizioterapi

DSSH JUNIOR 2019

FITUESIT E ÇMIMIT TË PRESIDENTIT UET

 

FAKULTETI EKONOMISE, BIZNESIT DHE ZHVILLIMIT

Nr Student/i/ja Tema Programi i studimit
1 Juna Beqiri &Klara Rrugea Qarkullimi (turnover-i) i punonjësve në industrinë hoteliere Master profesional  Menaxhim Biznesi, Profili Menaxhim i burimeve njerezore

 

FAKULTETI SHKENCAVE JURIDIKE, POLITIKE DHE MARREDHENIEVE NDERKOMBETARE

Nr Student/i/ja Tema Programi i studimit
1 Dea Nini dhe Bojken Sinaj Rendesia e Korpusit Juridik ne mbrojtje te te dhenave personale, Rregullorja 2016/679 E e BE (GDPR) si nje instrument i rendesishem i ketij kuadri). Aspekte Praktike te Aplikimit dhe rendesia e Implementimit Master profesional ne Drejtesi , Profili E drejte europiane

 

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE DHE ARTEVE LIBERALE 

Nr Student/i/ja Tema Programi I studimit
1 Sadjola Xhelili Ekzaminimi i Krizave te Komunikimit te Kryeministrit Master i shkencave ne Shkenca Komunikimit, Profili Marredhenie publike politike

 

FAKULTETI I INXHINIERISE, INFORMATIKES DHE ARKITEKTURES 

Nr Student/i/ja Tema Programi I studimit
1 Gerald Tukseferi Drejt një vlerësimi të proceseve njohëse të testimeve të softuerit Diploma e dyfishte UET+ Universiteti Malardalens, Suedi, në kuader te Erasmus+ Master i Shkencave në Teknologji informacioni

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE   

Nr Student/i/ja Tema Programi I studimit
1 Theodhor  Xhillari MRCP, Magnetik Resonance Choleangio pancreatography . Krahasimi i sekuencave dy dhe tre dimensionale per vleresimin e patologjive te pankreasit , kolecistes dhe rrugeve bilare . Master i shkencave ne Imazheri
DSSH JUNIOR