Dr. Dorina Xhani

Doktor ne Pune Sociale, Universiteti i Tiranes (2017), MA ne Studime Europiane, Universiteti i Tiranes. Autore artikujsh ne disa revista shkencore brenda dhe jashte vendit, per ceshtje  te ndryshme ne kendveshtrimin psikologjik dhe ate social.

Drejtoreshe prane Qendres Tiss – Qendra e Sherbimeve dhe e Trajtimit Psikosocial, Durres, fokusi i punes sherbime psikosociale per femijet me crregullime te autizmit, vitet 2014-2019 si
Menaxhere Projektesh tek Health Tourism Albania ne vitet 2017-2019, ne drejtim te hartimit te nje sere projekteve me Kompanine si per marketimin dhe orientimin ne nje fashe sherbimesh mjekesore per pacientin si brenda vendit dhe ate jashte kufijve;

Shefe e Sektorit te Integrimit prane Ministrise se Shendetesise si dhe angazhime te ndryshme ne sektorin spitalor prane Departamentit te Burimeve Njerezore;
Pedagoge e jashtme prane Universitetit te Tiranes prej vitit 2013-2019, ne Fakultetin e Shkencave Sociale, prane Departamentit te Punes dhe Politikave Sociale, si dhe prane Universitetit ‘Aleksander Xhuvani’ Elbasan ne vitet 2014-2019.

Aktualisht pedagoge me kohe te plote ne UET, prane Departamentit te Psikologjise, Edukimit dhe Sporteve.

Dr. Dorina Xhani