Apliko për bursë

  Tiranë, më

  FORMULAR APLIKIMI PËR BURSË

  KATEGORIA E APLIKUESIT:

  Aplikues i riAplikues në sistem me bursëAplikues UET i ri në sistemin e bursave

  I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË APLIKUESIT

  Emër, Mbiemër:

  Shkolla e përfunduar (Emri):/Viti i përfundimit:

  Nota mesatare (e thjeshtë dhe ponderuar):

  E-mail:

  Celular:

  II. TË DHËNAT E KËRKESËS PËR BURSË

  Aplikuesi kërkon:

  Bursë EkselenceBursë TalentiBursë SocialeBursë LidershipiBursë e plotë 625 euroGjysëm Burse 1250 euro

  në vitin akademik 2020 - 2021, për ndjekjen e studimeve në Fakultetin në ciklin :

  BaMShMP

  Profili:

  a) Arsyet pse kërkon bursë:

  b) Aktivitetet dhe proceset ku dëshiron të përfshihet që të plotësojë orët e punës :

  Aktivitete UET:

  Klube studentoreQeveri StudentorePromocione

  Të tjera

  Shërbime administrative:

  SekretariSalla e internetitZyra e kujdesit ndaj klientitRecepsion

  Të tjera

  Përkthime:

  AnglishtItalishtFrengjishtGjermanisht

  Të tjera

  Aktivizim në rekrutime:

  Gjimnaz tourShkollë veroreUET tour

  Të tjera

  III. DOKUMENTACIONI QË SHOQËRON KËRKESËN:

  Dokumentat për bursë:

  1. CV-ja

  2. Çertifikime dhe dokumenta mbështetës sipas llojit të bursës: nota, arritje në konkurse, artikuj, produkte mediatike të publikuara, çertifikime të statusit social
  nga gjendja civile apo nga shoqata/grupe përkatësie.

  Ky aplikim vlerësohet nga Komisioni i Bursave i Universitetit Europian të Tiranës.
  ** Tarifa referencë për bursat është 2,500 Euro/vit.

  Apliko për bursë