Silvana Ramaj

Silvana Ramaj

Znj. Silvana Ramaj ka studiuar Inxhinieri Matematike në Fakultetin e Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, pranë Universitetin Politeknik të Tiranës.
Zotëron një eksperiencë 5 vjeçare në fushën e mësimdhënies si asistent lektore në lëndët: Algjebër dhe Gjeometri, Analizë Matematike, Probabilitet, Teoria e Statistikës dhe Statistikë e Aplikuar.