Silvana Qose

MSc.Silvana Qose

Pozicioni në UET: Asistent Lektore e Departamentit të Inxhinjeris,Informatikës dhe Arkitekturës.

Ka përvojë në projekte të ndërmara nga Bashkia e Tiranës si menaxhere për ngritjen e faqes së subjektit “Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit“ ,trajnimin e stafit për përdorimin dhe editimin e tij si dhe trajnimi i të gjithë punonjësve të agjensisë për paketën Microsoft Office në vitin 2016.

Pjesëmarrëse/Programuese në krijimin e sistemit për DAK(Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit e Kosovës) dhe CAB(Conformity Assessment Body)  i cili është rindërtuar dhe aktualisht është online dhe funksional, menaxhere/programuese për krijimin e web-page  dak.rks-gov.net/ i cili është rindërtuar gjithashtu në vitin 2017.

Me përvojë në mësimdhënie në nivel Universitar, eksperiencë pune para UET në Kolegjin Universitar Luarasi me kohë të pjesshme shkurt-korrik 2017.

Ka publikuar artikuj shkencor të njohura brenda dhe jashtë vendit, në Ditët Studimeve Shqiptare në UET me temën “Hashgraph the future of decentralized technology and the end of blockchain“ në prill te vitit 2018