Qeveria Studentore

Qeveria Studentore

Këshilli Studentor UET është organizim i pavarur i studentëve, i cili ngrihet në nivel institucioni dhe nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike.

Këshilli i Studentëve promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të UET-it, në strukturat mësimore-kërkimore dhe të shërbimeve, me synim shprehjen e mendimeve dhe të propozimeve për probleme me interes të përgjithshëm të UET-it, si për planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtaritë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive etj. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e UET është realizuar nëpërmjet përfshirjes së përfaqësuesve të tyre në strukturat drejtuese.

Emanuela Maraj – Presidente e Qeverisë Studentore – [email protected]
Kontakt Qeveria Studentore: [email protected]

Senatorë:

Klaudja Kamberaj – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Klea Maskaj  – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Roeld Hysi – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Marcello Kapaj – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Anxhela Zeqo – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Diona Mehmetaj – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Xhesila Miha – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Eglentina Iljazi – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Mirgen Cela – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Esimagra Latifi – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Heidi Kasa – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Vergulla Shqevi – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Roi Vogli – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Liljana Resulaj – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Marko Zhezha – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Enio Manhasa – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Fjona Cela – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Esimagra Latifi – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Gerald Nuraj – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Xheni Alicanaj – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Qeveria Studentore