Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

 

Programet e studimit Master Profesional në Fakultetin e Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në UET: