(English) Ervis Koxhaj

Ervis Koxhaj Msc: 

Diplomuar në vitin akademik 2012-2013. pranë universitetit të “Roma Tor Vergata” Laurea Magistrale (cikël unik); 

Tema me të cilën ka mbrojtur diplomën ka qënë “Mbrojtja e viktimave të krimit në bashkpunimin gjyqësore  lënden penale; 

Në Universitetin e “Roma Tor Vergata” ka përfunduar me sukses edhe disa kurse të ndryshme si “Gjuha Angleze Juridike” dhe “Informatika Juridike” për të cilët ka marrë edhe certifikatat respective; 

Në vitn  2014-2015 ka ndjekur shkollën e avokatisë dhe ka marrë titullin Avokat; 

Aktualisht Anëtarë i Dhomës së Avokatisë Tiranë. UET&Partres” Legal stutdio; 

Specailizuar në të drejtën penale, material dhe procedurale; 

Aktualisht edhe pedagog i brendshëm pranë UET, asistent lektor në të Drejtën Penale (pjesa e përgjithshme dhe e posaçme) dhe në  Drejtën Procedurale Penale. 

(English) Ervis Koxhaj