Etleva Haxhihyseni

Msc. Etleva HAXHIHYSENI

Pozicioni në UET: Lecturer/ass / Departamenti Psikologji, Edukim dhe Sporte / Fakulteti i Shkencave Humane, Edukim dhe Arte Liberale

Në 29 vite të përvojave mësimdhënie në sistemin e Arsimit të Mesëm të Ulët në sistemin tonë të edukimit dhe në sistemimin IB (International Baccalaureate). Njohje të filozofisë dhe metodologjisë së sistemit IB në edukim. Mësimdhënie gjashtë vite  akademikë  në nivel universitar në Shkenca Edukimi. Pjesëmarrje në konferenca shkencore, duke përfshirë botime shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare

Etleva Haxhihyseni