Drilona Sauli

Msc. Drilona Sauli
Pozicioni në UET: Asistent Lektor në lëndën Matematikë, Teori e Statistikës

Me përvojë në mësimdhënie në nivel Universitar, eksperiencë pune 5 vjeçare si pedagoge e jashtmë në Universitetin Politeknik të Tiranës. per  seminaret dhe laboratoret e lendes Analize Numerike & Kompjuterike Analizat Matematike, Probabilitet Statistike dhe Algjeber-Gjeometri.

Ka qenë pjesëmarrese në konferenca ndërkombëtare

“Risite Teknologjike te Matematikes dhe Fizikes ne Inxhinieri”
“International Conference on Applied Sciences and Engineering 2017”
“Workshop : “ RREZATIMI  JO JONIZUES : Rreziqet dhe masat mbrojtese”.

Pjese e grupit te projektit

Project  “Assessment of the water quality of Erzen Riverin Albania and the impact of economic developments therein “  carried out by : Institute of Sanitary Engineering and Water Pollution, Control- BOKU- Vienna & Department of Chemis-try –FIMIF/UPT.