Anjeza Bekolli

MsC. Anjeza Bekolli

Pozicioni në UET: Asistent Lektor në lëndën Matematikë, Teori e Statistikës dhe Statistikë e aplikuar.

Në Korrik të vitit 2017 ka përfunduar Masterin e Shkencave në Matematikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës/Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë 2 vjeçare si mësimdhënëse në nivel universiteti në lëndët: Analizë Matematike, Algjebër dhe Gjeometri.

Ka qenë pjesëmarrëse në konferenca ndërkombëtare “Albanian Studies Days 2018”, “Tirana  Winter School in algebraic, Geometry-Algebraic Curves”, Organizatore e “1st International Conference Mathematics, Days in Tirana, “33rd Balkan Mathematical Olympiad, “Albanian Kngourou 2017” etj.