Search Results for : mobilitete

Erasmus+ për zhvillimin e administratës publike përmes kurrikulave

Erasmus+ për zhvillimin e administratës publike përmes kurrikulave Me anë të projektik FINAC u bë e mundur hapja e Masterit Profesional në Audit, me fokus për punonjësit e administratës publike, ku u mundësuan 25 bursa studimi në vitin akdemik 2018-2019, të financuara përmes skemës Erasmus+  U mbajt dje në UET tryeza finale e rrumbullakët e […]

Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe UET, në kuadër të Javës së Hapur, organizojnë ceremoninë dedikuar Erasmus Days në Ballkan

Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe UET, në kuadër të Javës së Hapur, organizojnë ceremoninë dedikuar Erasmus Days në Ballkan “Open Week” në UET është karakterizuar nga një shumëllojshmëri aktivitetesh të shtrira përgjatë gjithë javës. Edhe këtë të premte, në kuadër të kësaj jave është organizuar dita Erasmus Day në Ballkan, në ambjentet e Universitetit Europian i […]

Scientific journals

Scientific journals The European University of Tirana (UET) is fully compliant with the requirements and criteria of the Bologna Charter and it is the first non-public university in Albania to offer the third cycle of studies (PhD. Research, innovation and staff mobility are a foundation and central part of the institutional development strategy of UET […]