Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare