Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

 

Bachelor në programe studimi në Fakultetin e Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në UET:

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare