Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

 

Programet e studimit Master i Shkencave në Fakultetin e Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale në UET:

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale