Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale