Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

 

Programet e studimit Master i Shkencave në Fakultetin e Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në UET:

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit